De Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg (een ANBI stichting) is eigenaresse van het landgoed de Kalenberg. Het Landgoed is 17 ha groot. Op het landgoed staan een  kapel en een aantal gebouwen die als Hotel geëxploiteerd worden.

De stichting bestaat sinds 2010 en is voortgekomen uit de Vereniging van de Woodbrookers. Deze vereniging heeft het landgoed meer dan 100 jaar in bezit gehad en gebruikte de gebouwen en de kapel als een vormingscentrum. Het hotel wordt door de stichting verhuurd aan een zelfstandige BV. De certificaten zijn in handen van particulieren.

De doelstelling van de stichting is, om het landgoed duurzaam in stand te houden en verder kwalitatief te ontwikkelen. 

Er is veel geld nodig om de natuur en het bosgebied kwalitatief te beheren en te ontwikkelen. Daarom is in 2015 het initiatief genomen, om op 3 ha  het landgoed een bosbegraafplaats te realiseren. 

Deze bosbegraafplaats is ondergebracht in de Stichting Justine, vernoemd naar de barones die indertijd het landgoed geschonken heeft aan de Woodbrookers. De graven worden dus nooit geruimd en er is sprake van eeuwig durend grafrecht. De graven zijn onherkenbaar opgenomen in de natuur. 

De opbrengsten van de bosbegraafplaats mogen alleen gebruikt worden om de natuur te beheren en te ontwikkelen. Het totale landgoed, inclusief de bosbegraafplaats, heeft een NSW status en blijft altijd voor het publiek toegankelijk. 

Sinds een aantal jaren wordt het landgoed onderhouden door een groep vrijwilligers onder leiding van een bosdeskundige. De werkzaamheden vinden iedere woensdag plaats. 

De huuropbrengst van het hotel wordt gebruikt voor de financiering van het onderhoud en beheer van het gebouwde onroerend goed. 

Over ons

De Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg (een ANBI stichting) is eigenaresse van het landgoed de Kalenberg. Het Landgoed is 17 ha groot. Op het landgoed staan een  kapel en een aantal gebouwen die als Hotel geëxploiteerd worden.

Onze missie

Het beheren, onderhouden en verder tot wasdom brengen van het NSW- Landgoed de Kalenberg een en ander in het gedachtegoed van de Vereniging der Woodbrookers Barchem en daarmee het cultureel erfgoed in stand houdende.

Toekomstvisie

Genieten van de natuur, wandelen, fietsen in het bos, de mooie bomen, het wild en de vogels bewonderen. Dat kan allemaal op het particuliere Landgoed de Kalenberg. Lees meer over de toekomstvisie van Landgoed De kalenberg....

Ik ben vóór een bosbegraafplaats op de kalenberg in Barchem

De Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg wil graag weten of je ook voor het plan van een bosbegraafplaats in Barchem bent. Laat je stem hiernaast horen in het formulier.
Wil je anoniem blijven, vul dan 'anoniem' in, i.p.v. je naam.

215 mensen hebben
hun stem al laten horen

Laat je stem horen

Als je je naam niet wil geven vul dan 'Anoniem' in.
Je kunt maar één keer stemmen met je e-mailadres. Het e-mailadres wordt niet getoond op de website.
Ik woon in:

Nieuwsbrief maart 2021 - Bosbegraafplaats Justine

Maart 2021

Stapje voor stapje komen we verder met het broodnodige bestemmingsplan voor de bosbegraafplaats Justine. Het college heeft de beantwoording van de twee ingediende zienswijzen laten doen door een extern bureau.....

Bosbegraafplaats Kalenberg: Natuur is de winnaar

Bron: Berkelbode 3 februari 2021

BARCHEM – Bosbegraafplaats Justine op de Kalenberg in Barchem. De procedure loopt al jaren en gaat vermoedelijk komend voorjaar de finale fase in. De gemeenteraad van Lochem neemt dan een besluit over een bestemmingsplanwijziging die het plan mogelijk moet maken.....