woodbrooke

De historie van Landgoedhotel Woodbrooke

Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem: een historisch plekje in Oost Nederland Dit hotel, voorheen het oudste conferentieoord van Nederland, werd ontworpen als Woodbrookershuis door de Lochemse architect Gerrit Jan Postel voor de vereniging Woodbrookers.

Vanwaar de naam Woodbrooke?
De Vereniging Woodbrookers stamt uit het begin van de vorige eeuw. Enkele Leidse theologie studenten bezochten het landgoed Woodbrooke in Selly Oak nabij Birmingham, waar de Quakers een centrum hadden opgericht voor geestelijke en sociale scholing. De open sfeer en de inhoudelijke gesprekken stimuleerden deze studenten om in Nederland met een dergelijk ontmoetingscentrum te beginnen. In 1908 werd de “Vereniging van oud-Woodbrookers in Holland” opgericht (in 1913 gewijzigd in “De Vereeniging Woodbrookers in Holland”). Deze naam werd in 1977 veranderd in Vereniging Woodbrookers Barchem. In 1912 werd door Barones van Heeckeren van Kell van Huize Ruurlo de Vereniging een prachtig stuk coulisselandschap geschonken op de Kalenberg te Barchem. Op dit terrein werd allereerst het zogenoemde Lezingenzaaltje gebouwd, alwaar deze religieusvrijzinnige Woodbrookers gemeenschap zomercursussen en lezingen organiseerde. Dit Lezingenzaaltje op de Berg, dat later na enige verbouwing de naam kreeg van Kapel wordt als zodanig nog altijd gebruikt voor uiteenlopende samenkomsten.

Jaren later, in 1924, werd onderaan de berg, aan de overkant van de weg, het Woodbrookershuis gebouwd. Het streven van de Vereniging was om mensen van verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen en zo door ontmoeting en gesprekken tot persoonlijke verdieping te komen. Hen stond daarbij voor ogen een rechtvaardige maatschappij op grond van Bijbelse normen en waarden.

Voor en na de oorlog inspireerde Barchem vele cursisten tijdens zeer uiteenlopende bijeenkomsten, o.a. een dialoog tussen Joodse – Rooms Katholieke – Humanistische Gemeenschappen; zo werden de Woodbrookers pioniers van oecumenische bijeenkomsten. Ook de zogeheten “Doorbraak”, die het DE GESCHIEDENIS VAN LANDGOEDHOTEL WOODBROOKE politieke leven betrof in die jaren, kreeg in Barchem een plek. De theoloog professor Banning, in 1929 de eerste directeur van het centrum van de Vereniging Woodbrookers Barchem, stimuleerde mensen met een christelijke overtuiging toe te treden tot de PvdA. Ook professor Roessingh was een toonaangevende spreker in Barchem.

Vrijzinnigheid in denken, geloven en handelen stond centraal in de georganiseerde activiteiten. Zo werden velen in de moeilijke crisisjaren geïnspireerd en bemoedigd door de zogenoemde zakencursussen met toonaangevende bezorgde ondernemers o.a. uit Rotterdam. Ook heden ten dage zijn persoonlijke verdieping en maatschappelijke betrokkenheid typerend voor de actualisering van het Woodbrookers-gedachtegoed in cursussen en andere activiteiten, die plaats vinden in dit hotel. Zo zien we dat de officiële doelstelling van de Vereniging Woodbrookers nog steeds in praktijk wordt gebracht!

Thans verkeert het Woodbrookershuis in een geheel nieuwe fase. Door het afnemende aantal leden van de Vereniging, met name veroorzaakt door het opzeggen vanwege de oplopende leeftijd, was het niet doenlijk meer een verantwoorde exploitatie te voeren. Dat is de reden waarom de Vereniging de gebouwen en terreinen heeft overgedragen aan de Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg, die het Woodbrookershuis, mede dankzij een verkregen horeca bestemming, nu exploiteert als Landgoedhotel Woodbrooke.

Vereniging, Stichting en alle mensen in dienst van de besloten vennootschap werken samen hard aan een goede toekomst van dit bijzondere pand in de Achterhoek. Het huis is op een heel bijzondere wijze aangepast aan deze nieuwe bestemming. Een comfortabel hotel met annex een Brasserie. Bij de verbouwing is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en er is een MVO certificering van een gouden Green Key.

Het Woodbrookers gedachtegoed komt daarbij op tweeërlei manieren tot uiting. Allereerst verzorgt de Vereniging zelf, zoals altijd bepaalde cursussen en lezingen gericht op bezinning en verdieping van maatschappelijke betrokkenheid. De activiteiten die het Hotel organiseert gaan ook in deze richting, maar omvatten tevens workshops op verschillend gebied of buitenactiviteiten in het prachtige landschap. Er is een gevarieerd aanbod van lezingen, films, gespreksthema’s, muziek, arrangementen met een culturele inhoud en exposities: zowel georganiseerd door de Vereniging Woodbrookers Barchem als door het Hotel. Landgoedhotel Woodbrooke is tevens geschikt gemaakt voor conferenties, vergaderingen en feesten.

Vereniging Woodbrookers

Wilt u meer informatie?
'100 jaar Woodbrookers – Verdieping en Beweging', een boekje samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Woodbrookers Barchem, te verkrijgen bij de receptie a € 12,50. Woodbrookers Berichten - een halfjaarlijkse uitgave te verkrijgen bij de receptie.

Website vereniging: www.woodbrookers.nl
Website hotel: www.woodbrookebarchem.nl
Facebook: www.facebook.com/woodbrookebarchem

Landgoedhotel Woodbrooke

een historisch plekje in Oost Nederland