toekomstvisie

Toekomstvisie Landgoed De Kalenberg

Genieten van de natuur, wandelen, fietsen in het bos, de mooie bomen, het wild en de vogels bewonderen. Dat kan allemaal op het particuliere Landgoed de Kalenberg. 

Het Landgoed is onder bepaalde voorwaarden opengesteld: honden aan de lijn, alleen wandelen of fietsen op daartoe bestemde paden, alleen overdag. Alle voorwaarden staan vermeld op de bekende groene bordjes.

Het Landgoed - een Natuur Schoon Wet Landgoed- is eigendom van de Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg (met een culturele ANBI- status) die ruim 10 jaar geleden is ingesteld door de Vereniging der Woodbrookers Barchem. Zij heeft het Landgoed meer dan 100 jaar in bezit gehad. De Vereniging kon het Landgoed echter niet meer zelf beheren en heeft het daarom ondergebracht in de Stichting.

Doel van de Stichting is om het Landgoed duurzaam te ontwikkelen en in stand te houden. Dat is de opdracht die het bestuur bestaande uit vrijwilligers op zich genomen heeft.

Het onderhoud /beheer kost veel geld dat onder meer gebruikt wordt voor onderhoud van paden, bomen en banken, het planten van nieuwe bomen en het uitvoeren van boomgezondheidsonderzoeken. Een tiental vrijwilligers zorgt iedere woensdag (helaas niet tijdens de Corona- pandemie) voor het dagelijks onderhoud. Deze onderhoudswerkzaamheden staan onder begeleiding van een externe, professionele bosdeskundige.

Als de Stichting door geldgebrek het onderhoud/beheer niet meer goed kan uitvoeren, dan kan het Landgoed geheel of gedeeltelijk afgesloten worden voor bezoekers. De Stichting is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het goede onderhoud en zij heeft de veiligheidsplicht/zorgplicht. Bij bosonderhoud/beheer hoort nu eenmaal het snoeien, het sporadisch kappen van bomen, het verwijderen van (invasieve) exoten (Japanse duizendknoop, prunus) en het planten van nieuwe bomen die het nieuwe klimaat- meer droogte en hogere temperaturen- kunnen overleven. Nu al hebben we te maken met bomen die door het nieuwe klimaat doodgaan of ten onder gaan aan de dennenscheerder of schimmelziektes.

De huidige giften en subsidies zijn bij lange na niet voldoende om het noodzakelijke onderhoud/ beheer goed uit te voeren.

De Stichting is daarom op zoek gegaan naar nieuwe bronnen van inkomen en heeft het plan om op een klein gedeelte (3ha) van het Landgoed- waar nauwelijks wandelaars komen- een bosbegraafplaats in te richten. Alle inkomsten uit de begraafplaats investeert de Stichting direct en alleen in de natuur, het is dus geen commerciële activiteit. Dit is onder meer toegelicht in de bijeenkomst die in 2017 is gehouden in de Onderschoer in Barchem.

De provincie en de gemeente hebben hun medewerking toegezegd onder zeer stringente voorwaarden. Helaas moeten we een zogenoemde vereveningsbijdrage betalen door 3 hectare agrarische grond om te zetten in natuur. Dit betekent dat de Stichting die gelden niet kan gebruiken voor andere doeleinden dan het “groen” onderhoud/beheer van het gehele Landgoed.

Met de eenmalige opbrengsten van de verkoop van de graven, waarvan het beheer in een onafhankelijke Stichting wordt ondergebracht, moeten we in lengte van jaren de natuur onderhouden. De provincie Gelderland staat 500 graven per ha toe, (andere provincies veel meer) maar dat wil de Stichting niet en zij gaat uit van maar maximaal de helft. Zij beperkt het aantal graven omdat ze dan geen gezichtsbepalende bomen behoeven te rooien en dat ook de wortelstructuren van deze bomen intact blijven.

Wat moet daarvoor gebeuren?
Voor het gebruik als bosbegraafplaats zullen er geen gezichtsbepalende bomen sneuvelen. De paden zal de Stichting niet verharden, de aanleg van parkeerplaatsen is overbodig. Er komen geen hekwerken, minimale bebording, geen mechanische muziek. Alles blijft zoveel mogelijk bij de huidige bestaande natuurlijke situatie. Iedereen mag zelf kiezen waar de uitvaartbijeenkomsten worden gehouden. In de Barchkerk, de Aula in Barchem of elders. De graven zijn niet zichtbaar en liggen ver buiten de paden. Met de opbrengsten worden nieuwe bomen aangeplant op het totale Landgoed en andere beheer/onderhoudstaken uitgevoerd. Zo kan het terrein openbaar toegankelijk blijven en kan iedereen daar vrij en veilig wandelen of fietsen op de daartoe bestemde paden. Op het noordwestelijke gedeelte van het Landgoed wil de Stichting een natuur- educatie pad in combinatie met een herdenkingsbos aanleggen.

Resultaat
Door dit gebruik van een klein deel van het Landgoed zal het Landgoed eeuwig natuur blijven en daarbij het recht van eeuwige grafrust garanderen. Dit is ook de wens van de Vereniging der Woodbrookers
Door de kwaliteitsverbetering van het beheer/ onderhoud zal het Landgoed in stand en openbaar toegankelijk blijven.
Graven zijn niet zichtbaar en de natuur neemt ze op.
Veel mensen zullen hun laatste rustplaats op hun gewenste manier kunnen realiseren, veel vooral Barchemers hebben al hun belangstelling getoond.


Bestuur Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg 
www. Bosbegraafplaatsjustine.nl 
www.anbi.nl (en dan zoeken op Landgoed de Kalenberg)
www.kalenbergbarchem.nl